≡

Info

Dyrare mat men billigare dansbandskonserter

Om Sverigedemokraterna får större inflytande efter valet kan det bli dyrare att äta – partiet vill höja momsen på restaurangbesök och i förlängningen även livsmedel från 12% till 25%. Även Moderaterna vill höja momsen på livsmedel.

Läs mer...

Sverige kluvet land – källor

De ekonomiska klyftorna i Sverige minskade stadigt under nästan hela 1900-talet. Men mot slutet av 1900-talet bröts utvecklingen. Källa: LO / Dagens Samhälle / Svenska Dagbladet Klyftorna har vuxit snabbare i Sverige än i något annat europeiskt land. Källa: OECD / LO / Arbetaren Samtidigt drev politikerna igenom massiva skattesänkningar. Många skatter avskaffades helt, som […]

Läs mer...

Alliansen och SD vill chockhöja hyrorna

Sveriges hyresgäster kan få chockhöjda hyror efter valet om Alliansen och SD inför marknadshyror. Samtidigt visar erfarenheter från andra länder att marknadshyror inte leder till fler hyresrätter, utan bara till betydligt högre hyror för de hyresrätter som redan finns.

Läs mer...

Klyftor ökar snabbast i Sverige

Den ekonomiska ojämlikheten ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land. Om klyftorna fortsätter växa i samma takt kommer nästan var tredje svensk att vara fattig år 2040.

Läs mer...

Akut platsbrist i vården

Moderaterna går till val på att “korta vårdköerna”. Men dagens akuta brist på vårdplatser är ett resultat av moderat politik. Sverige har idag minst antal vårdplatser i hela EU. Bland OECD-länderna är det bara Chile och Mexiko som har färre.

Läs mer...