≡

Info

Bidragsberoendet växer i rika områden

Varje år satsar samhället miljarder på att städa rika hem i rika områden. Alliansen och SD går till val på att öka bidragen ännu mer.

Läs mer...

Klimatkrisen är här

Klimatkrisen har kommit till Sverige i form av massiva skogsbränder, torka och förlorade skördar. Svensk miljöpolitik är i dagsläget långt ifrån tillräcklig om utvecklingen ska hejdas.

Läs mer...

Välfärden förlorar miljarder på vinsterna

Varje år försvinner miljarder från välfärden och hamnar i privata fickor. En majoritet av svenskarna – både till höger och vänster – vill se till att välfärdens resurser används till verksamheten och inte blir till privata vinster. Men miljardrullningen kan fortsätta eftersom Alliansen och SD går emot de egna väljarna.

Läs mer...

Svenskar rekordpositiva till invandring

I den politiska debatten och i media dominerar en negativ inställning till invandring och invandrare. Men glappet mellan opinionsbildare och vanligt folk är stort. En stor majoritet av svenskarna är positivt inställda till invandring. Däremot är de kritiska till den nuvarande integrationspolitiken.

Läs mer...

Våren har kommit till Spanien

Den 22 februari omringade tusentals pensionärer kongressen i Madrid och krävde pensioner som går att leva på. Två veckor senare, på internationella kvinnodagen den 8 mars, deltog nästan 6 miljoner kvinnor i en historisk, feministisk strejk. Den spanska våren präglas av en ny våg av sociala rörelser i samma storleksordning som när torgen ockuperades 2011. Samtidigt som en allt […]

Läs mer...